- Όλες οι παραγγελίες που τοποθετούνται στον ιστότοπο Carnavali.gr θα ετοιμάζονται με την επιφύλαξη της επικύρωσης της πληρωμής,

- Οι παραγγελίες αποστέλλονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτή τη σελίδα. Οι παραγγελίες που γίνονται το Σαββατοκύριακο θα διεκπεραιώνονται από την επόμενη Δευτέρα.

- Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε ότι τα στοιχεία της διεύθυνσης προορισμού σας (αριθμός οδού, οδός, TK και τηλέφωνο επικοινωνίας) είναι έγκυρα και πλήρη για να αποφύγετε προβλήματα ή/και καθυστερήσεις στην παράδοση. 

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@carnavali.gr 

Product added to compare.